وقت وعده فروردین رسید …

فروردین که 2 روز دیگر ا زراه میرسد … آیا ممکن است آ ؟

شاید، فکر کنم این آخرین پست امسال باشد. امروز بابا اینها رفتند و من باز سالی دیگر تنها و عیدی دیگر. البته این میشه چهارمین نوروزی که تنها هستم و سومین سال تحویل. البته شاید هم برم جمع خانواده مادری یا خانه محمد یا هر کجا … به هر حال تنها هستم.

در این شلوغ بازار کار، وقت هیچ برنامه تفریحی ندارم فکر می کنم مگر آ همتی کند و تحویل بگیرد بلکه گاهی با اون بیرونی برم. البته امین هم فکر کنم گزینه خوبی هست برای وقت گذرونی و فراغت. ولی که زن گرفته و گمان کنم حسابی سرش شلوغ هست. البته فعلا که هر بار اون گفته بریم استخر من نرسیدم برم. فعلا فشار کار زیاد هست.

اما از همه اینها بگذریم صبا مژده فروردین داد … خوب از راه رسید خواجه بیا ببینم چه داری برای ما امسال که اینقدر هر وقت سراغی گرفتم ازت وعده کردی فروردین. چقدر این آهنگ خوب هست …

 

ارسال نظر

2 نظرات فعال "وقت وعده فروردین رسید …"

اطلاع رسانی
avatar
فهرست با:   جدیدترین ها | قدیمی ترین ها | محبوب ترین ها
دیندارلو
مهمان

حسرت کاری نکردن و چیزی را به دست نیاوردن از حسرت کاری را کردن و چیزی را از دست دادن بیشتر است.خودت توی بورس بودی و می فهمی اما عموم جامعه منفعل بودن را ترجیح می دهند و از دسته ی اولند. “فرصت آخر” هم ضریب 6 دارد و ترس از حسرت را بیشتر می کند و انسان را منفعل تر.

متعهد
مهمان

به خاطر آ حالت خوب نییست؟

wpDiscuz