کسی برنده نشد اما من باختم

این جمله مایوس کننده است. بازنده بودن کلا چیز مایوس کننده ای است حتی اگر کسی برنده نشده باشد. هیچ آرامشی برای من نیست وقتی حس بازنده بودن دارم. خیلی به این فکر می کنم که کجا اشتباه کردم که بازنده شدم. معمولا زمان زیادی نیاز نیست که انسان به علت باختن خودش پی ببرد.

مهمترین چیز در این وضعیت این مسئله هست که اثر این باخت چیست؟ چه فرصتی از دست رفته و کلا چقدر سرمایه اون بین سوخت شده. برخی افراد وقتی تلاش زیادی می کنند و شکست می خورند خیلی غصه دار می شوند. برخی برعکس هستند و زمانی که تلاش نکرده باشند و باخته باشند فکر می کنند شاید اگر تلاش می کردند برنده می شدند. من از کدامش هستم؟

من شکست های زیادی در زندگی تجربه کردم. اما به نظرم این شکست یک تفاوت بزرگ داشت. اصلا از بازنده بودن خودم ناراضی نیستم. به نظرم اصلا چقدر خوب شد که برنده نشدم. اصلا اگر این جریان برنده داشت واقعا بی عدالتی بود و نامردی. انصاف همین بود که همه بازنده باشیم.

حداقل خودم را می دانم که دلم نمی آمد برنده باشم. مگر آدم ها مسائل ریاضی هستند که از حل کردن آنها خوشحال باشیم یا وقتی به نظرمان پیچیده آمدند شروع به تکه تکه کردنشان بکنیم تا راحت تر حل بشوند. گاهی همین پیچیده ماندن انسان ها ارزش اونها را بالا می برد، وقتی ساده کنی اونها را دیگه اصلا جذابیتی ندارند.

یکی از دلیل های که من چندان آدم جذابی نیستم فکر کنم همین باشد چون خیلی پیچیدگی ندارم تقریبا برای اطرافیان واضح هست که اهدافم چیست و چطور می خوام بهش برسم. نمی گم کاملا قابل پیش بینی هستم اما همه بر دیوانه بودنم با هم اتفاق نظر دارند. یعنی غیر قابل پیش بینی بودنم یک مسئله پیچیده یا ناشناخته نیست. معمولا مخالفم با همه چیز و همه کس حتی اگر یادم نباشه با حرف خودم هم مخالفم…. P:

همین طور خوب است …. مدت ها بود که این حس را نداشتم اما این باخت باز من را به این حالت برد که شجاعانه بگم کاشک هیچ !

2 thoughts on “کسی برنده نشد اما من باختم”

 1. Jamesadazy

  We offer you the opportunity to advertise your products and services.
  Hello! Please note nice offers for you. I can send your commercial offers or messages through feedback forms. The advantage of this method is that the messages sent through the feedback forms are included in the white list. This method increases the chance that your message will be read. The same way you received this message.

  Sending via Feedback Forms to any domain zones of the world. (more than 1000 domain zones.).

  The cost of sending 1 million messages is $ 49 instead of $ 99.
  All us sites that have a feedback form. (10 million messages sent) – $349 instead of $649
  Domain zone .com – (12 million messages sent) – $399 instead of $699
  All domain zones in Europe- (8 million messages sent) – $ 299 instead of $599
  All sites in the world (25 million messages sent) – $499 instead of $999

  Discounts are valid until.
  Feedback and warranty!
  Delivery report!

  In the process of sending messages, we do not violate the rules of GDRP.
  This message is created automatically use our contacts for communication.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype – FeedbackForm2019
  Email – feedbackform@make-success.com

  Thank you for your attention.

 2. JamesSkary

  My name is Pete and I want to share a proven system with you that makes me money while I sleep! This system allows you to TRY the whole thing for F R E E for a whole 30 days! That’s right, you can finally change your future without giving up any sensitive information in advance! I signed up myself just a while ago and I’m already making a nice profit.

  In short, this is probably the BEST THING THAT EVER HAPPENED TO YOU IF YOU TAKE ACTION NOW!!!

  If you’re interested in knowing more about this system, go to http://globalviralmarketing.com/?ref=qkgWOPkN5RoC1NWh and try it out. Again, it’s FREE!

  You can thank me later

  /Pete

Comments are closed.