Author: میلاد ابوعلی

یاد گل و تگرگ

بیش از هر چیز در این دنیا آلبوم گل و تگرگ سیاوش قمیشی خاطره هست برم. چه اون بار اول که گوشش دادم. چه وقتی که تنها گوشش میدادم و تازه از مشکلات تحصیلی با اون معاون عوضی دانشگاه خلاص شده بودم و از همت تا خانه پیاده می آمدم. تو قصرالدشت و زرگری (البته …

ادامه مطلب یاد گل و تگرگ »

دلتنگ تر از همیشه اما شاداب

چقدر وقت بود شعر نگفته بودم، فکر کنم پاییز امسال به اندازه کل 5 سال گذشته شعر گفتم. چقدر وقت بود این حالت از من دور شده بود. بعد از مدت ها واقعا مدت ها احساس شادابی دارم در اوج نیاز و خواهش. احساس شاداب بودن آزاد بودن و رها بودن. چقدر خوب که دوباره …

ادامه مطلب دلتنگ تر از همیشه اما شاداب »