Author: میلاد ابوعلی

خودپسند بودن چرا اینقدر زیاد

زیادت هر چیز جز آسیب ندارد، اگر از صلاح خارج باشه که دیگه بدتر. خودپسندی از اون رفتارهاست که من زیاد دچارش شدم. معمولا احساس می کنم هر کاری را بهتر از هر کسی حتی متخصص ترین افراد اون کار می توانم انجام بدهم. این احساس عجیب هر چند در بسیاری اوقات انگیزه و مساعدتی …

ادامه مطلب خودپسند بودن چرا اینقدر زیاد »

تفعلی به وقت آبان بر حافظ

معنی آن که ای شازده پسر غلط کردی بسیار که غفلت کردی و پشیمانی بسیار که خاک بر سرت 😐 میخواستی حواست را جمع کنی غفلت نکنی. اما خوب حالا شاید مورد لطف واقع شدی و بخشیده اما نه به آسانی و ارزانی که جیگرت را خون می کنیم تا بخشیده بشوی … تفسیر از …

ادامه مطلب تفعلی به وقت آبان بر حافظ »