فهرست مطالب دل نوشته ها

امید و امید …

این فال نیست. هر شعر حافظ در هر زمان صد پند داره برای هر کس به هر حال و احوالی. فالی نیست، نصیحت هست که باید همیشه سرلوحه کار قرار داد… تلاش و تلاش … امید و امید … حتما به هر چیزی دست خواهیم یافت. مگر ندانیم چیست دست یافتن… ز در درآ و …

ادامه مطلب امید و امید … »

یادی از استاد لطفی

این تک نوازی زیبای مرحوم استاد لطفی این روزها همدم من هست.     اما امشب یاد اون ساز و آوازش افتاد که می خواند… خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه کز دست غم خلاص من آن جا مگر شود از هر کرانه تیر دعا کرده‌ام روان باشد کز آن میانه یکی کارگر شود …

ادامه مطلب یادی از استاد لطفی »