Monthly Archives: مهر ۱۳۹۶

چقدر این دنیا بی رحم هست

تو اوضاع بد روحی خودم، تو شرایط سخت کاری و تو گرفتاری های مختلف اینقدرها سرم شلوغ هست که شاید فکر می کردم از هر مسئله ای که به خودم مربوط نباشد غافل هستم. اما یک مسئله ای چند روزیست که هر چند به من مستقیما مربوط نیست اما بدجور فکرم را درگیر خودش کرده …

ادامه مطلب چقدر این دنیا بی رحم هست »