Monthly Archives: مهر ۱۳۹۶

نوشتن عادتی که نباید ترکش می کردم

قصد کردم نه هر روز اما تا آنجا که شد پیوسته مجدد بنویسم، عمومی، خصوصی و رمزدار … چطور این عادت خوب ترک من شد نمی دانم، اما این که اصلا ترکش کار درستی نبوده را خوب می دانم. اینطور آدم مثل نرم افزاری است که از ترمینال ران شده باشد و هیچ فایل لوگ …

ادامه مطلب نوشتن عادتی که نباید ترکش می کردم »