Monthly Archives: آبان ۱۳۹۶

بازی صبر و استقامت

انسان همواره دنبال موفقیت است. گاه اونقدر اهمیت این امر براش زیاد است که خود این شوق و ذوق بزرگترین مانع موفقیت او می شود. غرق رویا می شود و از انجام امور لازم برای موفقیت غافل می شود. زمان را گم می کند و … گاهی باید صبر به خرج داد و استقامت کرد، …

ادامه مطلب بازی صبر و استقامت »