سال 1390

سال ۱۳۸۹ پایان یافت و سالی نو و انشاالله روزگاری نو آغاز خواهد شد. داشتن روز نو بزرگترین موهبتی است که از طرف آفریدگار به بندگانش عرضه شده است. نوروز یعنی فرصت تلاش دوباره برای انجام تمام نکرده ها و ترک تمام بد کرده ها و شاید جبران اشتباهات. در سال جدید سال گذشته را به یاد داشته باشیم که چه زود گذشت و امسال نیز خواهد گذشت! غفلت از این گذشت سالها شایسته این لطف پروردگار نیست که غافلان از این امر در نوروز نه متحول میشوند نه بهاری در زندگیشان ظاهر.
امید که در زندگی همه دوستان بهار جلوه گر شود و در سال جدید اسباب پیشرفت به سوی اهدافشان فراهم تر گردد.