عید امسال

اسفندماه امسال هم بسیار به سال قبل شباهت دارد. هم از نظر سلامت جسمی خودم هم از نظر وضعیت کار و تراز مالی در پایان سال. اما تفاوت هایی هم وجود دارد که شاید من ترجیح دادم از آن ها چشم پوشی کنم.

بهترین اتفاق سال گذشته را یادم نیست همینطور بدترینش را، فقط میدونم که سال که گذشت، گذشت 😐

سال جدید برنامه های متفاوتی دارم که البته بستگی به شرایط کاری و عوامل مختلفی دارد. ممکن است 180 درجه تغییر جهت اتفاق بیوفتد در برنامه های کاری و البته زندگیم.

قصد ندارم منتظر باشم، فعلا فقط صبر می کنم…