امتحانات و فصل بهار، بی خیال درس بالشت رو بیار

رفقا دلخور نشوند، اگر درد پا امان دهد حتما باز برنامه کوه را ردیف خواهم کرد، هم برنامه کلاس ها را، به هر حال این هم فصلی از عمر است که باید پشت سر گذاشت و آنقدرها نباید گلایه مند بود از اوضاع و احوال. فکر می کنم آینده خوبی در انتظارم هست. حداقل هنوز نسبت به خیلی ها همین که امیدوار هستم یعنی موفق تر هستم.

قرار به پست روزانه در وبلاگ داشتم اما فصل امتحانات هست و قدری هم حجم کارها زیاد این شد که شب و روزم همه شده درس و کار.

جای همتون خالی یک امتحان آزمایشگاه داشتم چند روز قبل، استادش کمی روانپریش بود، بابت ۵ نمره تئوری امتحان ۴۰ سوال داده بود در امتحان کتبی، آن هم تستی و دارای نمره منفی هم بود. نکته جالب دیگر هم این بود که برخی سوالاتش هر ۴ گزینه نادرست بود و خودش هم این را پذیرفت اما هدفش را از این کار نگفت !

هم استرس بود، هم تعجب که ترکیبش حالت متفاوتی بود. فکر کنم در نهایت هم برای قبولی زوج و فرد کند یا مثلا با تاس انداختن نمره بدهد…