اهمیت نظم و ترتیب در کارها

امروز صبح وقتی ساعت ۶ مثل خیلی اوقات بدون زنگ ساعت از خواب بیدار شدم، به این فکر افتادم که یک مطلب در مورد نظم و ترتیب در کارها در اینجا منتشر کنم. راستش تجربه به من ثابت کرده که اگر قصد دارم آدم مرتب و منظمی باشم، لازم است غیر از خودم کمی در منظم بودن اطرافیان خود نیز کوشا باشم. بنابراین لازم دیدم مطلبی در این خصوص منتشر کنم.

نظم و ترتیب در کارها اگر تضمین کننده موفقیت نباشد، اما از ملزومات است. تصور این که در کاری به هدف دست پیدا کنیم بدون رعایت نظم و ترتیب توهمی بیش نیست. به سادگی دارم می گم اگر حس موفقیت دارید اما آدم منظم و مرتبی نیستید، بدونید که توهمی از موفقیت دارید. همانطور که اگر فردی منظم و مرتب راه نرود از نگاه ما در حال راه رفتن نیست، حالا هر چند خودش فکر کند دارد راه می رود. اگر قلب ما منظم و مرتب کار نکند، سالم نیست، حتی اگر خود ما فکر کنیم سالم است. در کارها نیز همینطور است و تصور ما بر این که موفق هستیم معناش موفق بودن ما نیست.

قصد ندارم مثل همه در مورد نظم و ترتیب صحبت کنم، به ابعاد جدیدی از اون اشاره می کنم. مثال قلب بسیار خوب بود از این جهت که اشاره به سلامت ما دارد. نظم و ترتیب تضمین کننده سلامت کار خواهند بود. الزاما وجود نظم و ترتیب موجب نمی شود که ما بیشترین بازدهی کاری را داشته باشیم، اما قطعا سالم ترین بازدهی را خواهیم داشت. تعجب نکنید، کشف جدید بنده است این عبارت سلامت بازدهی. انسان آنقدر با خودش درگیر شده امروزه که واقعا مفاهیمی مانند بازدهی و راندمان بیشتر به یک نماد و عدد و رقمی ظاهری تبدیل شده است و آن مفاهیم واقعی خودش را از دست داده است، بنابراین بهتره با واژه هایی نو اما گویا مفاهیم را بازیابی نمائیم.

سلامت بازدهی، یعنی کیفیت کار شما، نه حجم کار شما، یعنی میزان استعلاک شما به نسبت کار انجام شده واحد آن هم می شود چیزهایی مثل، میزان لذت شما از کاری که انجام داده اید، ظرفیت ادامه کار به نسبت کار انجام شده یا هر معیار مشابه غیر قابل اندازه گذاری با عدد و رقم که شما برای سنجش حجم کار انجام شده خود می شناسید.

نظم و ترتیب آن زمان اثر بخش است که شما نیاز به سلامت کاری را حس کرده باشید، در غیر این صورت هر جا صحبت از نظم یا ترتیب باشد فقط سنگ است پیش پای شما، اما در حقیقت تا انسان نیاز به نظم و ترتیب را حس نکند، سلامت کاری ندارد. و لازم به اشاره است این سلامت کاری هم در سلامت روحی و جسمی کننده کار موثر است و هم در سلامت فکری و روانی اطرافیان او.

طولانی شدن بحث چیزی جز به حاشیه رفتن نیست، خلاصه کلام این که، نظم و ترتیب را آهسته به زندگی خود تزریق کنیم تا موفقیت را تجربه کنیم.