ارائه نمونه کار طراحی وب، خوب یا بد؟

یک سوال شاید نه چندان متداول در بین طراحان وب که من تا به حال غیر از خودم کسی را ندیدم داشته باشد و معمولا در مواجهه با آن پاسخ مثبت می دهند. اصلا برایشان جای سوال ندارد که ارائه نمونه کار خوب است یا بد، تردید ندارند که خوب است، اما من در این مورد کمی نظرم متفاوت است و دلایلی دارم که باعت شده مثلا درکدباکس از وجود چنین بخشی کاملا پرهیز کنم حتی در طراحی جدید نیز به هیچ وجه ایجاد چنین بخشی را در سر ندارم.

تجربه من اینطور بوده است که اگر کسی نمونه کار ارائه نمی کند از ۲ حالت خارج نیست، یا تازه کار است، یا بسیار حرفه ای. این موضوع خاص طراحی وب نیست و در همه چیز قابل بسط دادن است.

از طرف دیگر چالش کم سواد بودن سفارش دهندهگان طراحی وب که قالبا فقط یک ایده دارند و قصد دارند با آن ایده بهترین سایت دنیا را داشته باشند بدون آن که حتی اصول اولیه در زمینه سبک و سنگین کردن ایده را هم انجام داده باشند، نیز وجود دارد که قطعا برای اکثر طراحان وب با سابقه مسئله آشنایی است. من یک راه حل خوب برای این مسئله یافته ام، شاید جای آن که بخواهیم خودمان را برای سفارش دهنده شرح بدهیم تا وی نسبت به ما وارد جبهه گیری شود، بهتر است او را در موقعیت درک جایگاه خودمان قرار دهیم و به این ترتیب یک تابعیت نسبت به ما در موضوع پیدا خواهد کرد.

حال اگر به ابتدای مطلب دقت کنید، گفتم که وقتی ما نمونه کار ارائه نمی کنیم، سفارش دهنده یا ما را بسیار آماتور و تازه کار فرض می کند، یا بسیار حرفه ای. در این مرحله ۵۰% شانس حرفه ای بودن برابر است با گرفتن سفارش کار از مشتری. ضمن این که در صورت حالت اول که ما را تازه کار هم فرض کند باز ممکن است فرصت کاری را به ما (حتی به عنوان تازه کار) بدهد و ممکن است ندهد که بر فرض ۲۵% آن. شاهد آن هستیم که حتی با وجود عدم ارائه نمونه کار ما در حدود ۷۵% شانس گرفتن سفارش را داریم.

تازه همان ۲۵% باقیمانده نیز مشتری صرفا به ما اعتماد نمی کند و عدم ارائه نمونه کار بشود نقطه ضعف ما از نگاهش و به دیگران بگوید نمونه کار نداشتند اعتماد نکردم.

اما بر فرض ارائه نمونه کار شانس ما چطور خواهد بود؟

مشتری یا از دیدن آنها پی به کاربلد بودن ما می برد یا پی به کار نابلد بودن ما (اختلاف ما با سطح مورد انتظارش).

این اولین اشکال که مشتری اگر حالت دوم را حس کند عملا روی ما خط قرمز خواهد کشید، یعنی ۵۰% احتمالش وجود دارد که کلا مشتری روی شما خط قرمزی ابدی بشکد و تبدیل شود به کسی که نقش یک تخریب چی تبلیغاتی هم برای شما بازی نماید.

۵۰% احتمال دارد از کارهای شما خوشش آید و سفارش بدهد.

نتیجه گیری
شاید عجیب باشد اما در وضعیت عدم ارائه نمونه کار ۷۵% شانس گرفتن سفارش وجود داشت و در زمان ارائه نمونه کار ۵۰% شانس گرفتن سفارش.

تازه ۲۵% حالت بدون ارائه نمونه کار صرفا نگرفتن سفارش در همون مورد بوده، اما در صورت ارائه نمونه کار، ۵۰% شانس کشیده شدن خط قرمز روی شما و تولید یک تبلیغ چی منفی برای شما وجود دارد.

از این رو در این قیاس پر واضح است عدم ارائه کار خیلی گزینه بهتری است.

نکات قابل تامل دیگر در خصوص ارائه نمونه کار

۱. رو شدن دست شما برای همکاران و رقبا، از ریپ زدن بگیر تا … نیاز نیست کامل شرح بدم اون ها که دستشان در کار هست به خوبی درکش می کنند.

۲. شانس ربوده شدن مشتریان فعلی … آن هم خیلی زودتر از آن که فکرش را بکنید … شخصا که هر وقت بیکار باشم دقیقا سراغ همین بخش سایت های رقیب میرم و با پیشنهاداتی سایت هایی را که به عنوان نمونه کار یا مثلا سایت های میزبانی شده معرفی کرده اند جذب کدباکس می کنم و دعا به جان اون همکار که اینقدر خوب فهرست کرده برای من یکجا این همه مشتری شیرین را، اتفاقا به جرات می گم نتیجه خوبی هم از این شیوه گرفتم تا به حال.

۳. اگر نمونه کارهای شما کم باشد، خواهد گفت: تازه کار (با وجود ارائه نمونه کار باز می شید تازه کار)

۴. اگر فهرست شما از نمونه کارها زیاد باشد … مشتری شما را کلاهبردار لقب خواهد داد.

۵. چون مشتری یک طراح وب نیست و صرفا یک هفته ذهنش درگیر موضوع سایتش هست، اگر شما اون کسی که قرار است بهش سفارش بدهد نباشید، شما در هر صورت یا در گروه ۳ یا ۴ قرار خواهید گرفت از نظرش که قطعا هیچ کدوم از حالت هاش برای شما مطلوب نیست.

و ….

من اینجا محاسن ارائه نمونه کار را نگفتم، چون همه جا اینقدر در مورد محاسن این کار حرف زده شده است که دیگر نیاز نیست در این مطلب هم اون موارد فهرست شود. ضمن احترام به نظر دیگر دوستان، شخصا مدت هاست این متد عدم ارائه نمونه کار را پیش گرفتم و اتفاقا خوب هم برای من جواب داده است. البته مواردی بوده که نظری خلاف این اصول عمل کرده و مثلا به کاربر یک نمونه کاری هم نشان دادم. اما همواره سعی می کنم از این نکات بالا که گفتم استفاده کرده و سر لوحه خودم قرار بدم.

خوشحال می شم نظرات دوستان را هم در این مورد بدونم که ارئه نمونه کار (خاص طراحی وب) موجب افزایش شانس گرفتن سفارش خواهد شد یا کاهش آن؟