خوب و بد یا درست و غلط

از بین مفاهیم مختلف که افراد برای اثبات بر حق بودن نظرشان استفاده می کنند میتوان گفت پرکاربردترین ها دو گروه، خوب – بد و درست – غلط است که ممکن است گاهاً تفسیر افراد از هر گروه مطابقت با تفسیر گروه دیگری از افراد برای گروه دیگر کند. یعنی برخی منظورشان از خوب – بد، همان چیزی است که دیگران آن را درست – غلط می نامند.

در بسیاری از فلسفه ها درست – غلط به اصول بنیادی و ثابت ها اطلاق می شود و برای وضعیت های متغییر از عبارات خوب – بد استفاده می شود. یعنی درست همیشه درست است و غلط همیشه غلط. اما خوب امروز ممکن است بد فردا باشد یا بالعکس.

بنابراین می توان گفت در این نوع نگاه خوب امروز ماهیت درستی دارد و بد امروز ماهیت نادرستی (غلط). بنابراین این گروه همواره در حال انجام کار درست و پرهیز از کار نادرست (غلط) هستند. هر چند که یک بخشی از رفتارهای ایشان تابعیت از شرایط و زمان خواهد داشت.

اما گروه ای افراد نیز هستند که موضوعات درست و غلط را ثابت ندانسته و آن را تابع زمان و شرایط کرده و با اطلاق عناوین بد یا خوب به درست و غلط ها نسبت اتخاذ تصمیم اقدام می کنند. در این نوع نگاه ممکن است کی کار غلط امروز خوب باشد، یا یک درست امروز بد باشد. شاید در تشریح کلامی این حالت بسیار پیچیده به نظر برسد، اما حقیقت این است که اکثریت افراد رفتارشان تابع ای از این نوع نگاه است. خروجی این انگاه این است که شما الزاماً همیشه کار درست را انجام نمی دهید و ممکن است به خاطر شرایط کار غلطی هم انجام بدهید. و به این ترتیب همیشه بهترین راه درست ترین راه نیست.

افراد زیادی هستند که شاید در کلام بیان نکنند اما در عمل با وجود آگاهی از درست ترین گزینه، همیشه گزینه های متفاوت از درست ترین را انتخاب می کنند و البته باور دارند که انتخاب خوبی هم داشتند و آن گزینه انتخابیشان هر چند درست ترین گزینه نیست اما بهترین گزینه است.

اینجا قرار نیست ما به قضاوت بین این دو نگاه بنشینم، هدف از این جراحی معانی و ریشه های رفتاری دست یابی به ابزاری جهت شناخت بهتر افراد اطرافمان و البته خودمان می باشد.

دسته ای که خوب و بد را تابع زمان می داند و در اصل معتقد هستند که بهترین گزینه درست ترین است، (دسته اول) معمولا افرادی اصولی، متعهد و قانون گرا هستند.

دسته ای که درست و غلط را تابع زمان می دانند، و اعتقاد دارند همیشه درستن ترین گزینه بهترین گزینه نیست، (دسته دوم) معمولا افرادی نو گرا، غیر قابل اعتماد و البته قانون گریز هستند.

استفاده از این ابزار در شناخت همکار، دوستان یا حتی برای روابط اجتماعی و شخصی مانند خانواده و ازدواج می تواند بسیار مفید باشد تا طرف مقابل خود را محک زده و با شناخت این بعد شخصیتی در وی رابطه بهتری با او داشته باشیم یا در مواردی می تواند تعییین کننده جایگاهی که ما برای او در نظر داریم باشد.

شخصا در گروه اول قرار دارم، اگر شما هم مثل من در گروه اول هستید به نظرم در اطراف افرادی مثل ما ترکیبی از هر دو گروه لازم است وجود داشته باشد. اما اگر شما در گروه دوم قرار دارید، اکیدا توصیه می کنم از هم گروهی های خودتان گریزان باشید و بیشتر سعی کنید در اطراف خودتان از افراد گروه اول قرار داشته باشد.

البته فراموش نشود این تنها یک بعد از شخصیت افراد است و نباید هرگز بر مبنا یک بعد از اطرافیان در قبال روابط با آنها تصمیم گیری نمائید.