مدیریت زندگی شخصی به سبک OOP

عاقبت کار یک برنامه نویس ترکیبی همین می شود که کم کم خودش هم می خواهد کلاسه کند و حتی به فکر نوشتن ماژول و پلاگین برای خودش هم خواهد افتاد. صد البته از آنجا که محاسن OOP بر کسی پوشیده نیست و ممکن فردا روز کس دیگری بخواهد برای ما پلاگین بنویسد 😐 خوب بهتر است که ما کلا از این متد در زندگی شخصی برای نظم دهی به امور استفاده کنیم.

من پس از تحلیل و آنالیز متوجه شدم که بر خلاف تصور خودم حداقل نیازمند 6 سمت هستم که در هر سمت حداقل نزدیک 10 کلاس مورد نیازم هست و در مجموع می توان کن بالای 50 کلاس باید استفاده کنم. البته از محاسن این امر این بود که متوجه شدم که چقدر آدم با کلاسی میتونم باشم. 😛

پیچیدگی اصلی کار اینجاست که سمت ادمین تو این 6 سمت واقعا مشخص نیست، کلا خیلی سیستم تعاملی دارم، یک جورایی هر 6 سمت به نوبه خود می توانند ادمین باشند. حالا تو فکرش هستم با این کلاس بدنی نهایت 1 یا 2 سمت بیشتر با سطح دسترسی ادمین نباشند و باقی مجبور باشند درخواست های خودشان را از طریق اون 2 سمت رله کنند به سیستم.

اگر مشکل ناسازگاری سخت افزاری و سیستم عاملی پیش نیاد فکر می کنم برنامه خوبی از آب در میاد و حسابی کاربر پسند هم باشد. فعلا که هنوز مشغول نوشتنش هستم فقط مواظب باشید تو مقطع دیباگ دور و بر من پیداتون نشه چون چیزی تضمین شده نیست!