عقل انتخاب کند یا دل

دشوارترین انتخاب این است که عقل انتخاب کند یا دل اصلا ما انتخاب می کنیم که تابع عقلمان باشیم یا دلمان، یا این که هر کجا فشار از هر کدام بیشتر بود تابع آن هستیم. شاید هم برای هر فرد و هر موضوع متفاوت باشد. شاید ندانیم هم بهتر باشد.

دلمان بخواهد یا نخواهد عقل ما حتما دیر یا زود روشن شده و طبق محاسبات خودش نتایج سنجش را پیش روی ما قرار می دهد. برخی عقل ها زودتر بوت می شوند و نفس ما را قبل از تصمیم گیری بند می آورند. برخی هم فقط به درد پشیمان شدن آدم می خورند. اما حساب و کتاب دل متفاوت است. اصلا سرعت درش مطرح نیست. فقط قدرت دارد. دلمان کم میخوادم یا زیاد میخواد. حتی نخواستن دل هم کم و زیاد است.

فرق دیگر عقل و دل در آن است که عقل حتما 0 دارد. الزاماً منفی یا مثبت نیست. اما دل یا میخواهد یا نمیخواد. بی تفاوتی دل در انتخاب امکان پذیر نیست. اما عقل گاهی خاموش می شود بی تفاوت می شود. این به ما کمک می کند برخی مواقع خودمان را گول بزنیم عقلمان را خاموش کنیم تا بدون هیچ مانعی بگذاریم دلمان انتخابش را کند.

اتفاقا این خیلی هم خوب است. برخی اوقات فکر نکردن و با دل انتخاب کردن. مثل زمانی که یک سبد میوه به شما تعارف می کنند وقت محاسبه این که الان بدن شما کدام ویتامین را کم دارد و کدام میوه مناسب ترین است نیست، آن چه دلتان خواست بردارید بهتر است. اینجا عقل را خاموش کنید دست را به دل بسپارید و بردارید.

قسمت تلخ، سخت و دشوار ماجرا عکس این حالت است. از اونجا که دل بر خلاف عقل خاموش شدن در کارش نیست. حالا اگر جایی قرار باشد عقل انتخاب کند و لزوم انتخاب عقلانی در کار باشد. مگر دل خاموش می شود؟ قبل از انتخاب، لحظه انتخاب و گاهی تا آخر عمر سر آن انتخاب اسیر دلمان هستیم. دلمان میخواسته یا نمیخواسته و عقلمان خلاف میل دل ما انتخاب کرده است. توصیفش سخت است، بیچاره می شه آدم 😐

کاشک بشد مانند عقل دل را نیز گاهی خاموش کرد تا عقل بدون مانع انتخابش را کند. اما دل بی تفاوتی در کارش نیست. یا ناراحتی می خواهد، (در صورت انتخاب مشترک با عقل) خوشحالی. درجه خوشحالی و ناراحتی دل ما هم به فشارش در انتخاب است. در اصل دل ما سر انتخاب هایی که عقل ما خاموش است چندان خوشحال و ناراحت نیست. دلمان آنجا خوش است که عقلمان به نتیجه ای که دلمان می خواهد برسد و آنجا ناخوش است که به نتیجه ای خلاف آن.

این است که اگر عقل به دوستی با کسی که دلمان دوستی با او را میخواد رای داد، یا اگر عقلمان حکم به نخوردن غذایی که دلمان نمی خواهد کرد، یا اگر خیلی خوب های این مدل دیگر باشد، خیلی خوش هستیم و اگر نباشد بدا به حال دلمان.