بازی صبر و استقامت

انسان همواره دنبال موفقیت است. گاه اونقدر اهمیت این امر براش زیاد است که خود این شوق و ذوق بزرگترین مانع موفقیت او می شود. غرق رویا می شود و از انجام امور لازم برای موفقیت غافل می شود. زمان را گم می کند و …

گاهی باید صبر به خرج داد و استقامت کرد، منتظر نتیجه کارها بود. البته دست روی دست گذاشتن منظور نیست اما گاهی صبوری لازمه موفقیت است. در ارتباط با دیگران صبر مهم است. باید صبر کرد و صبر داشت. در به دست آوردن و حتی در یاد گرفتن هم صبر اهمیت دارد. این شوق را باید به انرژی در جهت هدف تبدیل کرد.

هر چند در عمل این کار بسیار دشوار است. حتی اونقدر دشوار که گاهی ما از ذوق موفقیت و شدت وسواس اصلا قید دست یافتن به هدف را می زنیم. چقدر بد. اما من در امور صبر پیشه خواهم کرد و این استقامت رو به خرج خواهم داد تا گذر زمان اهداف را برای من ساخته و در اختیار من قرار دهد.

واقعیت این است که وقتی حرف از صبر میشود نقش اعتقادات انسان خصوصا به خدا بسیار پر رنگ است. هر چه اعتقادات محکم تری داشته باشیم صبور تر هستیم و هر چه ضعیف تر باشیم صبر ما نیز کمتر است. گاهی صبر در دشواری ها برای ما اسان است اما صبر در شرایط رفاه برای ما سخت تر. گاهی برعکس. در کل حال انسان هیچ وقت یکسان نیست.

در هر صورت فعلا نوبت صبر من است. واقعیت این است مطمئنا نتیجه رفتار و زحمات خودم را خواهم دید. وقتی این را باور داشته باشیم دیگر نگرانی های کمتری داریم. اما اگر احساس کنیم نتیجه کار چیزی غیر از بازخورد رفتار خودمان است احساس ترس ما رو فرا خواهد گرفت. ترس که وارد شد صبر خارج شده و ما دیگر ظرفیت کمی خواهیم داشت. رفتارهایی می کنیم که خودمان و دیگران را آذار خواهیم داد. غمگین خواهیم بود و قطعا شکست هم خواهیم خورد.

اما من صبر می کنم… همش 30 سال دارم !

صبر می کنم برای ازدواج … صبر می کنم برای موفقیت در کار … صبر می کنم برای آرامش …

فکر کنم دی ماه تکلیف کار حسابی روشن شود…. تکلیف آرامش همین الان روشن است …. تکلیف ازدواج هم خودش به وقتش روشن خواهد شد …

عجله ای نیست، فکر کنم مشکلم با پاییز حل شد امسال.