موفقیت در انتظار ماست اما احساس موفقیت با ما

داشتن احساس موفقیت زمینه ساز موفقیت است. قطعا این احساس تضمین کننده موفقیت نیست اما فقدان این حس موفقیت را دست نیافتنی تر خواهد کرد. این موضوع در تمام مسائل کاری وشخصی زندگی حاکم می باشد. به طور مثال در مورد همین کدباکس واقعا هر وقت باور و احساس موفقیت وجود داشته به موفقیت های خوبی هم دست پیدا شده است. البته گاهی هم بوده که احساس موفقیت بوده اما سر انجام به نتایج دلخواه دست پیدا نکردم. اما هیچ گاه نشده احساس موفقیت نداشته باشم و به موفقیت رسیده باشم.

بنابراین حداقل کاری که در هر موضوعی باید داشته باشیم این هست که قرار هست موفق شویم. حداقل اینطور شانس بیشتری برای موفقیت خودمان ایجاد می نمائیم. تجربه به من ثابت کرده است که موفقیت هیچ روش تضمین شده ای ندارد. تلاش، همت، هدفمندی، دقت، امید و همین باور و احساس موفقیت همگی فقط ابزارهایی هستند که شانس موفقیت را زیاد می کنند اما تضمینی برای موفقیت نیستند.

بخت اقبال، خواست خدا، شرایط یا هر چیزی که اسمش را بگذاریم مهمترین عامل موفقیت است که متاسفانه فارغ از نامی که بهش می دیم در عمل ما هیچ کنترلی بر روی آن نداریم و چاره ای جز تسلیم بودن و سر نهادن بهش نداریم. از این رو سرنوشت انسان بیش از آن که دست خودش باشد در گرو عواملی است که هیچ کنترلی روی آن ندارد.

در حقیقت اختیار آدمی تنها در انتخاب مسیر است نه مقصد. مثل این که ما تصمیم بگیریم برویم اصفهان اما به شکل عجیبی ممکن است در انتها از بندرعباس سر در بیاوریم بدون آن که خودمان مسیر اصفهان را اشتباه رفته باشیم ! چقدر عجیب است…

اینطور که نگاه می کنیم ابتدا یک حس بیخود بودن زندگی به آدم دست می دهد. خوب وقتی کنترلی نیست همه چیز کشک هست پس شاید. اما عمیق تر که نگاه کنیم و خصوصا وقتی مفهوم “حال” را بدانیم. مهمترین مسئله این است که حال ما چگونه می گذرد. حال ما ساخته شده است از همان تلاش، همت، امید، و باور ها و احساسات ما نسبت به مسیری که در آن هستیم. مهم نیست واقعا به اصفهان برسیم یا بندر عباس … همان مقصد مقصود نیست اینجا هم حکم می کند.

اینطور می شود که دیگر خواستن و میل به موفقیت مهم است نه اینکه واقعا به دست بیاوریم و موفق بشویم. البته اینها در گفتار ساده و در عمل پیچیده هست پیاده سازیش. اما آنچه روشن است، انسان هرگز روی سرنوش خودش کنترل ندارد و نباید بیخود خودش را بیش از حد به آب و آتش بزند… آنگونه که قرار است رقم می خورد و کسی هم این میان مقصر نیست!