یادی از استاد لطفی

این تک نوازی زیبای مرحوم استاد لطفی این روزها همدم من هست.

 

 

اما امشب یاد اون ساز و آوازش افتاد که می خواند…

خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه
کز دست غم خلاص من آن جا مگر شود

از هر کرانه تیر دعا کرده‌ام روان
باشد کز آن میانه یکی کارگر شود

اتفاقا پیش از گفته شما احوال ماست که هر شب دست به دعا هستیم. باشد که مغز … انشااالله.