نوبت درخشش دلار شد !

خوب بعد از گل های پی در پی که کاشته شده در این دولت گویا الان نوبت دلار شده مجدد تا از دولت قبلی عقب نماند. ظرف 3 ماه 1000 تومان قیمت دلار افزایش یافت.

برای کدباکس که عمده خریدهاش با یورو و دلار هست این یعنی تقریبا 10 تا 20 درصد افزایش هزینه در حالی که به دلیل رکود شدید حاکم بر بازار امکان واقعی سازی قیمت ها نیست اگر نه با ریزش شدید مشتریان مواجه خواهیم شد. عملا با کمترین سود یا بهتره گفت با سود 0 ناچار به ادامه فروش هستیم.

نمی دونم چرا هر وقت دولت بودجه میدهد به مجلس دلار باید گران بشود در کشور ما.

از این بحث که بگذریم چقدر دلم میخواد یک بازی یا سرگرمی خب برای خودم ایجاد کنم. مدت هاست همش کار کردم و اصلا به خودم نرسیدم. البته در اصل خودم را گم کردم شاید چون من که اهل بازی هم نبودم هیچ وقت. دلم تفریح نمی خواد در اصل اما فکر می کنم تنها چیزی که کمک می کنه فکرم از مسائل دیگه خلاص بشه این روزها یک چنین چیزی باشد اگر نه اینقدر کار ریخته سرم از کدباکس و … که دیگه وقت برای تفریح نیست.

One thought on “نوبت درخشش دلار شد !”

  1. دیندارلو

    وقتی یک خرس میفته دنبالتون نیاز نیست که سرعتت از خرس بیشتر باشه. کافیه سرعتت از کنار دستیت بیشتر باشه. من هم به این نتیجه رسیدم باید منتظر ماند تا اول رقبا گرانی را به خورد مشتری ها بدهند. تنها باید تحملمان از رقبا بیشتر باشد.

Comments are closed.