بار دگر سفر با KL اینبار اما …

اینقدر زیاد سفر های کاری رفتم کلا سفر بخشی از کار برام شده و مثلا یک گروه از کارهام حساب میشه دیگه… خوب بعد از 2 سال مجدد قسمت شد ما به شرق آسیا سری بزنیم. البته قرار بود برم گرجستان برای یک پروژه ای که دیدم خیلی اوضاع هوا برفی هست و تا کمر تو برف خواهم بود اونجا. این شد که با کلی چانه زنی زیرش در رفتم و مجدد موفق شدم پروژه KL را دست بگیرم.

راستش همش تو این فکرم که 8 ساعت پرواز رو چطور سر کنم. سری قبل که واقعا خسته شدم و همش پاشدم پیاده روی مهماندارها توجیح شده بودند خودشان … امیدوارم این سری هم مهماندارهای پرواز با من خوب تا کنند تا ناچار نشم مثل کنکور 8 ساعت را روی صندلی میخ کوب باشم.

این هفته به کارهای زیادی باید رسیدگی کنم. راستش سفر هم باید 10 روزه می رفتم و اصلا شاید 14 روزه که چند روزی هم تفریح کنم آخرش اما خوب با توجه به فشار کاری زیاد در کدباکس تصمیم گرفتم به فشرده ترین شکل ممکن یعنی 8 روزه این سفر را برم و در صورتی که کار بیشتر طول کشید در نهایت پرواز را جا به جا کنم.

البته این بار دختر عمه ام که چند ماهی هست مهاجرت کردن مالزی هم تشریف داره و فکر می کنم از این جهت برای گشت و گذار اونجا حسابی برنامه ریزی کرده باشه برام. حیف شد این همه راه میرم اون سر دنیا اما فرصت نمیشه باز که برم سنگاپور. حسرت این سنگاپور به دل من مانده هنوز. اما حتما باید از این کشور پیشرفته دیدن کنم فکر می کنم آینده آسیا در دست این سنگاپوری ها هست. واقعا توی IT که حرف اول را می زنند.

اما این سفر از جهاتی با همه سفر های قبلی فرق دارد و گمان می کنم نقطه عطفی در زندگی من خواهد بود. در اصل این سفر که نه با آمدن سال 1397 مننتظر اتفاقات خیلی خوبی هستم در زندگی شخصی و کاری خودم. امید به خدا …