در فراز و نشیب زندگی فکر گذشته ممنوع

فکر گذشته را نباید کرد. امشب این حرف آ تلنگر و تذکر خیلی خوبی بود که شدیدا به دلم نشست. دقیقا نیاز داشتم از دهن اون بشنوم این تذکر را هر چند خیلی ها مدام به من اخیرا میگن چقدر هی حسرت گذشته را میخوای بخوری و به آینده فکر کن اما خوب آ که بگه اثرش فرق داره قطعا.

امشب یک شب عالی بود. معمولا وقتی آ هست همه چیز خوب هست. فقط امیدوارم به اون هم واقعا خوش گذشته باشه. هر چند میگه کار کمتر شده اما خوب حسابی خسته هست و بیرون اومدن تو این شرایط خسته ترش هم می کنه. امشب تا 12 شب با هم بودیم و خیلی خوب بود. شام هم خوردیم با هم بالاخره البته فقط از دسرها خوردیم در اصل و دست به غذا نزدیم. چقدر گاهی همه چیز خوب هست. انسان اگر قدر لحظه را بداند و انتظارش را از هر کس به اندازه کند شادی خودش و دیگران را به ارمغان خواهد آورد.

این روزها فشار کاری کدباکس زیاد شده، خرید سرورهای جدید، طرح های تخفیف نوروزی و یک سری برنامه های عقب افتاده هم هست. کار رامین را مجبور شدم بهش بگم از عهده اش بر نمیام چون واقعا با این شرایط روحی و فکری که دارم میدونم معطل خواهند شد و من زوری به کارهای خود کدباکس رسیدگی می کنم.

اما امشب یک چیزی تغییر کرده بود و حس جدید و متفاوتی داشتم. فکر می کنم روزهای خوبی در پیش دارم، مجدد برنامه استخر از این هفته خواهم داشت و مجدد شب ها یوگا و تمرکز….

عصر خواب ماندم که با ولی برم استخر چقدر حیف شد. اما خستگی و فشار کار … از این هفته سال نو برای من شروع شده و حتما باید به توصیه امشب بابا عمل کنم و 3 چیز را در زندگی نظم بدم، ورزش، مطالعه و یکی دیگه اش هم یادش نیامد 😐 یعنی آخر نصحیت بود امشب.

و امروز عمرم شاد و خوب سپری شد…

One thought on “در فراز و نشیب زندگی فکر گذشته ممنوع”

  1. متعهد

    همیشه خوش باشید. هزاران شب را به سان همچین شبی براتون آرزومندم. جدایی از این، بسیار تبریک میگم از بابت خلاص شدنا از برخی مسائل.
    در ضمن پاسخگو نبودید و طبق معمول مسدود شدم. بدرود

Comments are closed.