ای گل آلوده گل من / ای تن آلوده دل پاک

وضعیت چطوره… بهتره قبلش اصلا گفت وضعیت چیست!  هنوز در چیست گرفتار هستم.

گمان می کنم عاقبت کار اینطور شود که مجبور خواهم شد بار سفر بربندم و از شهری که دوستش دارم کوچ کنم. وضعیت جالب نیست انگار.

با خودم آشتی کردم مدتی هست و این خیلی لذت بخش هست، البته هنوز سر برخی مسائل با خودم خیلی کنار نیامدم اما به نظرم به توافق پایدارتری به نسبت برجام دست پیدا کردم با خودم و چون دو طرفش خودم هستم احتمالش خیلی کمه سرنوشت خوبی نداشته باشه فقط …

تو شرایط حاضر که هر کس از دیگری و دولت و کشور و حکومت و خدا شاکی هست، خوشحالم که من بیش از هر کس از خودم گلایه دارم. واقعا چقدر وقت کم هست برای یادگرفتن و چقدر وقت کم هست برای حتی فکر کردن. سرعت چرخش زمین گمان کنم به نسبت قبل کمی بیشتر شده …

کمتر می خوابم و بیشتر کار می کنم به جرات دو برابر باقی بچه های کدباکس کار می کنم و چند برابر خیلی های دیگه که شاید گمان می کنند من برای خودم سرگرم هستم. جالب هست هنوزم کسانی هستند که درکی از اهداف و کاری که من  دارم می کنم ندارند. البته گله ای ازشون ندارم انتظاری هم ندارم. کمکی از کسی نخواستم و نمی خوام. من روی پای خودم ایستادن را از مدت ها پیش تمرین کردم.

خبر خوب این که کم کم دوباره دلم برای سفر تنگ شده … یک مدت بود اصلا دلم نمی خواست برم سفر خصوصا تنها اما الان باز دلم هوس سفر کرده و اتفاقا برای اولین بار شدیدا دلم می خواد اصلا تنها برم سفر برای خودم و البته جایی که آب باشد و آفتاب …

تا چرخ گردون با ما چطور تا کند و ما چطور با …  ر: