سفر با برادر … سنگاپور

همراه با مهدی یک هفته به سفر رفتیم. از همان روز اول به نوبت یک یکی سرورها دچار مشکلات شدند، رسیدگی به برخیش مقدور بود و برخیش خیر. از اشتباهی خاموش شدن سرور آمریکا (در کل 4 سال گذشته بی سابقه بوده) گرفته تا مشکلاتی که برای تامین ارزی و پرداخت فاکتورها با توجه به قیمت نجومی یورو (تا 14000 تومان) پیش آمد.

از طرف دیگه هزینه ها در این سفر واقعا باور نکردنی بود، آب معدنی 12,000 تومانی (کوچک) تا نصفه ساندویچ 60,000 تومانی. شاید تنها نکته مثبت این سفر حضور مهدی بود. البته جای محمد حسابی خالی بود و اگر 3 نفری رفته بودیم قطعا خیلی بیشتر خوش می گذشت. به هر حال خیلی چیزها اونطوری که انتظار می رفت نبود اما مشکل جدی ایجاد نشد.

کارهای بانکی هم شاید کمتر از 20% انجام شد و بیشتر کارها ناموفق ماند به دلیل وضع قوانین جدید بانکی در منطقه که کاملا علیه کشور ما هست و عملا نه تنها خود ایرانی ها که حتی کسانی که با ایرانی ها رابطه داشته باشند هم جدیدا شامل می شود. این وضعیت زنگ خطری برای سال های پیش روی ما هست. گمان می کنم هنوز اول دردسرها هست و این نرخ ارز یا مشکلات داخل ایران که برخی تصور می کنند رو به پایان هست اتفاقا یک پیش درآمدی بوده برای مشکلات بزرگ و جدی تر.