بد قلقی سرور جدید

امشب گرفتار راه اندازی سرور جدید شدم حسابی زیر موج ابیوزها از طرف دیتاسنتر که جای نفس کشیدن نزاشته واقعا. کم کم به فکر هستم یک نیرو بگیرم اصلا ویژه رسیدگی به ابیوزها دیگه وقت نمی کنم خودم اون قسمت کار را هندل کنم.

این سرور جدید که کلی هم ذوقش را کردیم چون با خریدش جدا از افزایش ظرفیت فروش 10 ترابایت و SSD از طرفی پای کدباکس را به فروش NVMe هم با ظرفیت نسبتا بالایی باز می کند. امان از دست این AMD که با این پردازنده Ryzen امشب خلق من را خراب کرد واقعا.

هر نسخه Esxi که فکرش را می کردم روش نصب کردم، حتی نسخه های سفارشی شده خودم را اما انگار جز esxi 6.5  u2 قرار نیست چیزی روش سوار بشود که اون هم به دلیل تنفر من از فقدان وین کلاینت vsphere یک جورایی نصبش منتفی هست. حتی به سرم زد برگردم سر وقت پروکس ماکس رو این سرور اما چاره ای نیست باید راهی براش پیدا کنم 6 را بهش بخورونم. اگر نشد دیگه تن بدم به وب کلاینت vmware.

آمدم اینجا هم یادداشت بزارم چون مدت ها بود که اینطور پای کار گیر نکرده بودم و ارزشش را داشت، دقیقا 5 ساعت منو میخکوب کرد و هنوز حل نشده است. البته خوشم آمد تقریبا 2 سالی بود مشکلی اینطور منو جدی به چالش نکشیده بود از بس تنبل شده بودم و دست به کیبورد نمی بردم همش کارم شده بود برنامه ریزی های اقتصادی و مدیریت برای کار.

فردا هم دعوت هستیم عروسی یا عقد یا نمیدونم چیزی تو این مایه ها، اما گمونم کار اجازه نده برم. فکر کنم عروسی خودم هم نباشم. یادش بخیر به قول آ که میگفت برای عروسیت دعوت نمی کنم چون میدونم نمیای چه کاریه …

یادی هم کنیم از جناب اکهارت تله که واقعا با کتاب the power of now حسابی حال من را خوب کرده این مدت. امشب ضمن انتظار نصب هر نسخه چند صفحه ای خواندم و بیشتر از هر شب فرصت خواندنش را داشتم.