ارزش آدم های بی ارزش

یک سری چیزای بی ارزش هست که شاید خودشان ارزشی نداشته باشند اما ماهیت وجود اونها برای ارزش دادن به چیزهای دیگر هست. بین آدم ها هم دقیقا همین مسئله وجود دارد. یعنی گاه آدم های بی ارزشی هستند که نقش اونها ارزش دادن به آدم های با ارزش هست. اینطوری که نگاه کنیم آدم های بی ارزش هم یه ارزشی اون وسط پیدا می کنند که شاید ازش غافل باشیم.

جدا از جهان بینی و بحث های فلسفی یا حتی بحث های سطح پایین تر اجتماعی و سیاسی در جایگاه یک مسئله روزمره هم که به اطراف خودم نگاه می کنم سراسر هجوم آدم های بی ارزش هست و بس. حتی برخی از اونها مثل سیاه چاله هستند !

یعنی طوری هستند که حتی اگر ما سعی کنیم به اونها ارزش بدیم هم بی فایده هست و هر چی ارزش بهشون بدیم جای بازتابش شاهد بلعیده شدنش هستیم و همچنان همان انسان های بی ارزشی که بودند هستند. این طور مواقع من بیشتر متعجب می شم که چطور ممکنه کسی خودش متوجه ارزش خودش نباشه هیچ متوجه ارزشی که دیگران بهش دادن هم نباشه !

این ماجرا و چه ماجرهای دیگری که در باب این مسئله تجربه کردم، در کنار آدم هایی که ذاتاً ارزش هستند، گویی کلا آدم نیستن اینقدر که با ارزش هستند. با همه اشتباهات و ضعف هایی که دارند اما خیلی ارزشمند هستند. آدم اینجا هم متعجب میشه! این بار از این که گویی اینها آفریده شدن برای اینکه با ارزش باشن و معیاری باشن برای خودسنجی انسان. شبیه سنگ ترازو های قدیمی هستند، یعنی قشنگ به ما این امکان را میدن که خودمان را وزن کنیم.

مردان و زنان

در یک جمله خیلی سخت گیرانه، میشه گفت که کلا زنان و دخترها بی ارزش هستند. اما خوب با کمی شجاعت باید اعتراف کرد اینطور نیست و احتمالا مواردی در بین اونها هم میشه یافت، اما در خصوص مردان هم وضع خیلی بهتر نیست. شاید فقط انتظار ما از مردان کمتر هست یا چیزی تو این مایه ها.

راستش این هست که به تجربه خودم که نگاه می کنم تعداد زنان با ارزشی که دیدم از انگشت های یک دست تجاوز نمی کرده. اما خوب اگر منصف باشم واقعیت تلخ اینه که تعداد مردان با ارزشی هم که دیدم از انگشتان یک دست بیشتر نبودن. قسمت تلخ ماجرا اینه که اگر جمع هم بزنم باز از تعداد انگشتان یک دست بیشتر نخواهد شد.

حالا نمی دونم انگشتان دست من زیاد هست یا تعداد آدم های با ارزشی که باهاشون مواجه شدم !