Monthly Archives: اکتبر 2005

همه آهنگ ها به فنا رفتند!

این پنتیوم نفتی ما هیچ چیز قابل قبولی نداشت، نه سخت افزارش مالی هست برای بازی و اینها نه مانیتور CRT اون رغبتی برای وب گردی و فیلم دیدن به آدم میده خصوصا با وجود تلوزیون صفحه تخت سونی که خریدیم. تنها استفاده جدی از این pc ما در خانه گوش دادن آهنگ آن هم …

ادامه مطلب همه آهنگ ها به فنا رفتند! »