Monthly Archives: ژانویه 2006

دانشگاه پشمکی ما …

این روزها سخت هست. هم برای من هم برای چند تا از دوستان مثل من که در دانشگاه به خاطر کم کاری یک آدم هوس باز کارمان در وقت مقرر انجام نشده و نامه ای که قرار بود در خصوص مشکل واحد فیزیک پیش نیاز ما به تهران بفرستد را نفرستاده و عملا یک ترم …

ادامه مطلب دانشگاه پشمکی ما … »