Monthly Archives: مارس 2006

غصه های ما خودش چه قصه ای

دوست را خوش بود به هنگام غم تا بشنود آن دردم، شايد شود كم وقت شادي يار و دوست باشند همه كو رفيقي كه وقت غصه ها ياد منه؟ غصه هاي ما خودش چه قصه اي طولش نمي دم، مي دونم تو خسته اي دوستان همه سلامت من خواهند هم شادي اوقات و رهايي از …

ادامه مطلب غصه های ما خودش چه قصه ای »