Monthly Archives: اسفند ۱۳۸۴

غصه های ما خودش چه قصه ای

دوست را خوش بود به هنگام غم تا بشنود آن دردم، شايد شود كم وقت شادي يار و دوست باشند همه كو رفيقي كه وقت غصه ها ياد منه؟ غصه هاي ما خودش چه قصه اي طولش نمي دم، مي دونم تو خسته اي دوستان همه سلامت من خواهند هم شادي اوقات و رهايي از …

ادامه مطلب غصه های ما خودش چه قصه ای »