Monthly Archives: جولای 2009

ظهور چه نزدیک است . . .

ما از دام انکار خارج و به بحر انتظار فتاده دیر زمانی است که سه چشم به آفتاب نهاده ظهور این چنین نزدیک و ما این چنین دور این همه فاصله میان این ما و این نور منکران به ز خستگان که ره ببهوده نمی پویند زنده باد آنان که نشان ظهور هر دم می …

ادامه مطلب ظهور چه نزدیک است . . . »