Monthly Archives: می 2012

اعتراض کنید تا عقب نمانید!

بر کسی پوشیده نیست این روزها در همه زمینه ها بازار داغ مد برقرار است. از لباس گرفته تا حرف زدن و راه رفتن، کم کم نوع خورد و خوراک هم تابع مد شده. امروز فهمیدم یک چیز دیگر هم در جامعه ما مد شده است. این که اعتراض کنیم. اعتراض کردن آخرین مد رفتاری …

ادامه مطلب اعتراض کنید تا عقب نمانید! »