Monthly Archives: اکتبر 2013

از این تلفن های هوشمند متنفر هستم

ماه هاست که هیچی ننوشتم. شرکت رو جمع کردیم رفت. ولش حوصله حرفش را ندارم. زهرا هم هنوز حقوقش را ندادیم البته اون اصلا حرفی نزده اما خوب هب هر حال دیگه کاری نیست که بیاد سر کار. ارتباط هم تقریبا به زیر 0 رسیده شاید مهم نیست شاید بهتر. کلا احساس می کنم از …

ادامه مطلب از این تلفن های هوشمند متنفر هستم »