Monthly Archives: نوامبر 2013

بورس کلید موفقیت

اگر از همان اول بعد خدمت با یک سرمایه وارد بورس شده بودم برا خودم یک پا وارن بافت می شدم. چقدر وقت بود اینجا نیامده بودم کلا بعد از ورشکستگی با امین دیگه نوشتن از سرم پرید. البته خیلی بحث اون نبود کلا حال روحیم خوب نبود مدت ها. هنوزم اگر به یک چیزایی …

ادامه مطلب بورس کلید موفقیت »