Monthly Archives: اکتبر 2017

بحران 30 سالگی

گویا واقعیت داره این بحران 30 سالگی. من هر چی به پایان 30 سالگی دارم نزدیک تر می شم بیشتر نسبت به کل تصمیمات زندگی خودم احساس شک و تردید دارم. شاید هیچ کس رو قدر خودم در زندگی نسبت به اهدافش مطمئن ندیده بودم. اما… شاید بزرگترین اشتباه من ازدواج نکردن من هست. باید …

ادامه مطلب بحران 30 سالگی »

نوشتن عادتی که نباید ترکش می کردم

قصد کردم نه هر روز اما تا آنجا که شد پیوسته مجدد بنویسم، عمومی، خصوصی و رمزدار … چطور این عادت خوب ترک من شد نمی دانم، اما این که اصلا ترکش کار درستی نبوده را خوب می دانم. اینطور آدم مثل نرم افزاری است که از ترمینال ران شده باشد و هیچ فایل لوگ …

ادامه مطلب نوشتن عادتی که نباید ترکش می کردم »