Monthly Archives: نوامبر 2017

تفعلی به وقت آبان بر حافظ

معنی آن که ای شازده پسر غلط کردی بسیار که غفلت کردی و پشیمانی بسیار که خاک بر سرت 😐 میخواستی حواست را جمع کنی غفلت نکنی. اما خوب حالا شاید مورد لطف واقع شدی و بخشیده اما نه به آسانی و ارزانی که جیگرت را خون می کنیم تا بخشیده بشوی … تفسیر از …

ادامه مطلب تفعلی به وقت آبان بر حافظ »

اشتباهات کوچک با تاثیرات بزرگ

گاه انسان اشتباهات کوچکی دارد که اثرات بزرگی در زندگی خودش یا دیگران می گذارد. این موضوع تا پیش از امسال برای من لمس نشده بود. قابل فهم بود اما امسال متوجه اشتباهات بسیار کوچکی در سال های دور خودم شدم که متوجه شدم چه اثرات بزرگی در زندگی من گذاشته است. مثل زدن یک …

ادامه مطلب اشتباهات کوچک با تاثیرات بزرگ »

صبر البته همراه با تلاش

قصد دارم از این پس صبور تر از گذشته و البته پر تلاش تر از گذشته باشم. این که هم صبر کنم هم تلاش کار پیچیده ای است. خیلی اوقات تلاش زیاد انسان رو عجول می کند و طاقت انسان برای گرفتن نتیجه مطلوب سر میرسد. بعد قبل از رسیدن وقت مناسب نتیجه را طلب …

ادامه مطلب صبر البته همراه با تلاش »