Monthly Archives: فوریه 2020

از دست رفته ها

هدف های از دست رفته یا همان شکست ها به سادگی فراموش شدنی نیست. خصوصا هر چه بیشتر برای به دست آوردن آنها تلاش کرده باشیم فراموش کردن آنها سخت تر می شود. پذیرش شکست دشوار تر می شود. سال 1398 برای من پر بود از هدف هایی که قلم گرفته شدند. از همان روزهای …

ادامه مطلب از دست رفته ها »