Monthly Archives: آگوست 2020

لذت آزادی

در میان همه فشارها و مشکلات چقدر حس خوبی هست وقتی حواس آدم از همه چیز پرت شود و با تمام وجود حس کند از همه چیز آزاد است. گاهی با یک منظره گاهی یک آهنگ یا حتی خواندن یک جمله یک باور قدرتمند در انسان ایجاد میشود که آزاد است و هیچ چیز او …

ادامه مطلب لذت آزادی »

قدر دوست

دلتنگ دوستی شدم. قدر دوست خوب ندانستم و افسوس بی فایده است. هیچ وقت قدر ندانستم آنچه را که در اختیار داشتم و جز حسرت عاقبتی نصیبم نشد، قصد ندارم خیلی به خودم سخت بگیرم اما فکر می کنم در کار و زندگی و دوستی یا حتی برای عاشقی انسان وقت شناسی نبودم. البته اگر …

ادامه مطلب قدر دوست »