وقت روزهای خوب هم رسید ر:

دوست ندارم پست های رمزدارم زیاد باشد. کلا از آدمهایی که زیاد رمز دارند خوشم نمیاد حتی اگر خودم باشم. واقعا دلیل خاصی نداره رمز دار کردن پست هام جز برای صلاح دید دیگران اگر نه به حال خودم چه تفاوت. بعد از مدت ها چند وقتی هست که موفق شدم به امور خودم نسبتا …

ادامه مطلب وقت روزهای خوب هم رسید ر: »

امید و امید …

این فال نیست. هر شعر حافظ در هر زمان صد پند داره برای هر کس به هر حال و احوالی. فالی نیست، نصیحت هست که باید همیشه سرلوحه کار قرار داد… تلاش و تلاش … امید و امید … حتما به هر چیزی دست خواهیم یافت. مگر ندانیم چیست دست یافتن… ز در درآ و …

ادامه مطلب امید و امید … »