Tag Archives: تعمیرات

جراحی لپ تاپ بابت کلید پ

مدتی بود کلید پ اشکال پیدا کرده بود و یکریز تایپ می شد پپپپپپپپپپپ وسط تایپ حسابی مشکل بود. باید چند بار بزدم روش و تا حل بشد. اما امروز دیگه از این حرف ها رد شده بود کارش از اسپری ۶۰ و اینها هم گذشته بود. چند ماه قبل تر هم که مربا ریخته …

ادامه مطلب جراحی لپ تاپ بابت کلید پ »