Tag Archives: شب

شب کاری یا روز کاری

اخیرا شب ها زودتر می خوابم، شاید یک ماهی باشد. و صبح ساعت 7 مثلا بیدار می شوم و دیگه پای کار هستم تا عصر. اما در حدود ساعت 4 عصر دیگه واقعا خستگی بر من چیره شده و کم کم از ساعت 7 عصر خواب آلودگی میاد و نهایت مقاومت من تا ساعت 11 …

ادامه مطلب شب کاری یا روز کاری »

جماعت شب زنده دار و چرتکی

در کشور ما این روزها به موجب تکنولوژی های مختلف مانند کامپیوتر و اینترنت و خصوصا تلفن همراه شاهد بی خوابی جماعت تا سپیده دم هستیم. برای امثال من که این خصلت شب زنده داری را از دیر باز داشتم و اصلا ارتباط خاصی هم بین اون با تکنولوژی نبوده نگاه کردن به این جماعت …

ادامه مطلب جماعت شب زنده دار و چرتکی »