Tag Archives: ظهور

وقتی کسی محرم راز نیست

یک وقت خیالات بزرگ به سرم زده بود، کارهای عجیب و غریب کردم. نتایج جالبی هم گرفتم. اما مثل یک راز حفظش کردم افسوس که هر سخن را جایی هست و برخی سخنان را هیچ جایی نیست. سالها گذشته اما هیچ کسی را محرم این دست سخنان ندیدم. هر چند وقت یک بار به فردی …

ادامه مطلب وقتی کسی محرم راز نیست »

ظهور چه نزدیک است . . .

ما از دام انکار خارج و به بحر انتظار فتاده دیر زمانی است که سه چشم به آفتاب نهاده ظهور این چنین نزدیک و ما این چنین دور این همه فاصله میان این ما و این نور منکران به ز خستگان که ره ببهوده نمی پویند زنده باد آنان که نشان ظهور هر دم می …

ادامه مطلب ظهور چه نزدیک است . . . »